REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH

 

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym drogerienatura.pl

 1. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym drogerienatura.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca - Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 70A, 91-341 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS 0000034905, NIP: 527–00–14–428, REGON: 010416589, kapitał zakładowy w wysokości 49 798 000 zł,

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zapisanie się do newsletter’a;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego drogerienatura.pl;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.drogerienatura.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Towarów;

Sklep - sklep internetowy drogerienatura.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.drogerienatura.pl;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie.

 

 1. Warunki ogólne.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 3. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym drogerienatura.pl.
 4. Kod rabatowy nie może być wykorzystany na produkty z kategorii: Zapachy, Mama i dziecko/Pieluchy i chusteczki/Pieluchy, Mama i dziecko/Mleka, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 6. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 7. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 8. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

 

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
 2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego. W takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „wpisz kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami.
 5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.
 6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

 

 1. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://www.drogerienatura.pl/regulamin-kodow-rabatowych/
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

 

loader
Przetwarzanie...