Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2022 r.

 

 

 

Drogi użytkowniku

 

Korzystając z naszego portalu lub biorąc udział w procesie rekrutacji powierzasz nam swoje dane. Najważniejsze dla nas jest, żeby były one z nami bezpieczne i żebyś miał tego pewność. Dlatego korzystamy z bezpiecznych narzędzi i usług świadczonych tylko przez zaufanych Partnerów. Cenimy sobie przejrzyste zasady współpracy, dlatego poniżej przekazujemy wszystkie ważne i pomocne informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię odpowiedzi, zawsze możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

 

 

Kto jest administratorem danych?


 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905, e-mail: bok@drogerienatura.pl

 

 


Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

 

 1. Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

 

Jakie dane przetwarzamy?


 

 

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszego portalu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci: konta, możliwości dokonywania zakupów, komentowania treści na stronie, przesyłania do nas wiadomości oraz otrzymywania od nas wiadomości. To są dane, które Nam podajesz. 
Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz przy okazji poruszania się po naszym portalu i korzystaniu z jego funkcjonalności. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Rekrutacja:

Przetwarzamy dane, które podajesz w swoich dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji. Administratorem danych osobowych w takim wypadku może być jedna ze spółek:

 

- Natura Sp. z o.o. wskazanej powyżej, lub

 

- Natura Marketing z o.o. z siedzibą w Błoniach przy ulicy ul. Lesznowskiej 20B, 05-870 Błonie, REGON 142619695, NIP 7010262219.

 

O tym, która spółka jest Administratorem Twoich danych osobowych jesteś informowany w konkretnym ogłoszeniu o pracę.

 

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?


 

 

Cele przetwarzania

danych

Podstawy

prawne

Okres przetwarzania

 

wykonanie umowy łączącej nas z naszymi Użytkownikami, takimi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności lub umowy zawierane z kandydatami w trakcie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit b) RODO*, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

do czasu wygaśnięcia danej umowy, a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone

 

przesyłanie informacji o ofertach oraz marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania.

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora.

 

do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku posiadania konta Użytkownika lub uczestnictwa w Klubie Natura – również do czasu usunięcia go lub wypisania

 

realizacja przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, cywilnego lub prawa pracy.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

przez okres określony prawem dla danego przetwarzania

 

1. przechowywanie i analiza danych o dokonywanych transakcjach, dla celów przygotowywania dopasowanej oferty dla uczestnika Klubu Natura.

2. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych (profilowanie)

3. wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną

4. rekrutacja

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*– zgoda a w przypadku Klubu Natura również - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

 

Do momentu realizacji celu, w jakim zgoda została pozyskana lub wycofania zgody, w zależności, które zdarzenie nastąpiło pierwsze. Poprzez wycofanie zgody rozumie się również zamknięcie konta lub rezygnację z Klubu Natura.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

 

Komu powierzamy dane?


 

Obiorcami danych osobowych mogą być: Partnerzy, podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

Listę Partnerów znajdziesz poniżej.

 

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

 

Odbiorcy mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem. W sytuacji, gdy dane państwo trzecie nie zostało objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, zwłaszcza standardowe klauzule umowne.

 

 

Czy musisz podawać dane?


 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług. W przypadku rekrutacji niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tym procesie.

 

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?


 

 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 

 • - prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danychy
 • - prawo żądania sprostowania danych
   
 • - prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
   
 • - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
   
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   
 • - prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
   
 • - prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

 

- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

 

 

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe


 

 

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Inspektora znajdują się poniżej.

 

Adres korespondencyjny: Natura Sp. z o.o., Pojezierska 90A, 91 – 341 Łódź

 

E-mail: iod@drogerienatura.pl

 

 

Nasi partnerzy


 

Natura Marketing Sp. z o.o.; Pelion S

 

ver 1.0


 

 

 

 

 

 

Darmowa dostawa
od 149 zł

 

Dostawa do drogerii za 2,99zł

 

Program lojalnościowy

Klub Natura

 

Wysoka jakość

produktów

 

Szybka wysyłka

zamówienia

 

Infolinia

22 454 62 00


loader
Przetwarzanie...