Obowiązek informacyjny dla użytkowników niezarejestrowanych

 

 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905; telefon: +48 22 454 62 00, e-mail: bok@drogerienatura.pl;

 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Panią/Pana na portalu drogerienatura.pl oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych;

 

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegające na obsłudze reklamacji, a także w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych – przepisy podatkowe i księgowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 

4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

5. dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsługi transakcji, w tym obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w przypadku ich pojawienia się, w zakresie realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych (wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – przez czas wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

 

6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani / Pan prawo do przenoszenia danych;

 

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy;

 

9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi mam prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341 Łódź lub adres poczty elektronicznej: iod@drogerienatura.pl

 

10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla nowych użytkowników


 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905; telefon: +48 22 454 62 00, e-mail: bok@drogerienatura.pl;

 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Panią/Pana na portalu drogerienatura.pl, prowadzenia konta na portalu oraz w celu przesyłania informacji i ofert marketingowych;

 

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (1) art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (sprzedaży / prowadzenia konta), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (2) art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegające na przesyłaniu informacji i ofert marketingowych oraz (3) art. 6 ust. 1 lit c RODO czyli realizacja obowiązków ciążących na administratorze danych – przepisy podatkowe i księgowe;

 

4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

5. dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi transakcji oraz przesyłania informacji handlowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia konta na portalu lub cofnięcia zgody na przesyłanie ofert i informacji handlowych – w odniesieniu do tych ofert i informacji. W zakresie realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych (wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – przez czas wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

 

6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych;

 

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy, przesyłania informacji i ofert marketingowych oraz realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i księgowego;

 

9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6-7 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi mam prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341 Łódź lub adres poczty elektronicznej: iod@drogerienatura.pl

 

10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla osób posiadających konto w sklepie


 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905; telefon: +48 22 454 62 00, e-mail: bok@drogerienatura.pl;

 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Panią/Pana na portalu drogerienatura.pl, prowadzenia konta na portalu, przechowywania historii transakcji oraz w celu przesyłania informacji i ofert marketingowych;

 

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (1) art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (sprzedaży / prowadzenia konta), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (2) art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegające na przesyłaniu informacji i ofert marketingowych oraz (3) art. 6 ust. 1 lit c RODO czyli realizacja obowiązków ciążących na administratorze danych – przepisy podatkowe i księgowe;

 

4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

5. dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi transakcji oraz przesyłania informacji handlowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia konta na portalu lub cofnięcia zgody na przesyłanie ofert i informacji handlowych – w odniesieniu do tych ofert i informacji. W zakresie realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych (wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – przez czas wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

 

6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych;

 

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy, przesyłania informacji i ofert marketingowych oraz realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i księgowego;

 

9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi ma Pani/Pan  prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341 Łódź lub adres poczty elektronicznej: iod@drogerienatura.pl

 

10 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl

 

 

 

Obowiązek informacyjny do newslettera


 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905; telefon: +48 22 454 62 00, e-mail: bok@drogerienatura.pl;

 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji handlowej o promocjach i ofertach pocztą elektroniczną;

 

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – przesyłanie ofert i informacji marketingowych;

 

4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

5. podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newsletteru lub stałego zaprzestania jego wysyłki;

 

6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani /Pan prawo do przenoszenia danych;

 

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymywania newslettera;

 

9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341 Łódź lub adres poczty elektronicznej: iod@drogerienatura.pl

 

10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl

 

 

 

Klauzula – rekrutacja


 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1. Administratorem Danych jest Natura z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341 Łódź, NIP 527-001-44-28, REGON 010416589.

 

2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: IOD@drogerienatura.pl

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji, w szczególności weryfikacji nadesłanej dokumentacji, przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego, skierowania na badania wstępne przed zatrudnieniem.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO), a w pozostałym zakresie zgoda osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania.

 

7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

 

8. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Mam Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla uczestników Klubu Natura


 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1. Natura sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905, (dane kontaktowe: tel: +48 22 454 62 00, e-mail: bok@drogerienatura.pl), informuje, że jest Administratorem danych osobowych uczestników programu lojalnościowego Klub Natura („Klub”).

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl

 

3. Administrator przetwarza podane dane osobowe uczestników Klubu, w tym dane o dokonywanych transakcjach, w celu:

 

a. realizacji uczestnictwa w programie Klub Natura. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa o uczestnictwo w Klubie, zgodnie z regulaminem Klubu (art. 6 ust 1 lit. b) RODO),

b. przechowywania i analizy danych o dokonywanych transakcjach, dla celów przygotowywania dopasowanej oferty dla uczestnika Klubu. Dane dotyczące zakupionych produktów mogą zawierać informacje dotyczące zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

c. marketingowym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych (profilowanie) - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. c RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w formie zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji zakupowych i zainteresowań Uczestnika, w celu przedstawienia Uczestnikowi indywidualnie dopasowanej oferty dotyczącej produktów i usług Administratora.

d. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w Klubie, a po rezygnacji lub w przypadku zamknięcia Klubu, dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia (przy czym cofnięcie zgód niezbędnych do uczestnictwa w Klubie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Klubie).

 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z wysyłką SMS oraz wiadomości e-mail do Uczestników Klubu oraz podmiot świadczący usługę wprowadzania danych osobowych do systemów informatycznych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Uczestnik Klubu ma prawo do dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma prawo do przenoszenia danych.

 

7. Uczestnik Klubu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Uczestnik Klubu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Klubie.

 

 

Natura Marketing


 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 

1. Administratorem Danych jest Natura Marketing z o.o. z siedzibą w Błoniach przy ulicy ul. Lesznowskiej 20B, 05-870 Błonie, REGON 142619695, NIP 7010262219.

 

2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji, w szczególności weryfikacji nadesłanej dokumentacji, przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego, skierowania na badania wstępne przed zatrudnieniem.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO), a w pozostałym zakresie zgoda osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania.

 

7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

 

8. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

Zgody:


 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wykraczających poza katalog wskazany w art. 22[1] kodeksu pracy) zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Natura Marketing Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Natura Marketing Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Natura Marketing Sp. z o.o. spółkom zależnym od Natura Marketing Sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych